Metodyki, wytyczne i artykuły ważne przy wykonywaniu ekspertyz przyrodniczych
 

Z zakresu oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki i nietoperze:

 

PSEW 2008. Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki.

 

Chylarecki P., Kajzer K., Wysocki D., Tryjanowski P., Wuczyński A. 2011. Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki. (projekt) GDOŚ, Warszawa. 

 

Kepel A. (red.), Ciechanowski M., Furmankiewicz J., Gottfried T.; Górawska M., Ignaczak M., Jaros R., Jaśkiewicz M., Kasprzyk K., Kmiecik P., Kowalski M., Popczyk B., Szkudlarek R., Urban R., Wojtaszyn G., Wojtowicz B., 2009. Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze. PTOP "Salamandra" i Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy.

 

Kepel A., Ciechanowski M., Jaros R. 2011. Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze. (Projekt). GDOŚ, Warszawa.

 

Z zakresu monitoringu ptaków:

 

Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.) 2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa.

 

Sikora A., Chylarecki P., Meissner W., Neubauer G. (red.) 2011. Monitoring ptaków wodno-błotnych w okresie wędrówek. Poradnik metodyczny. GDOŚ, Warszawa.

 

Z zakresu oddziaływania linii elektroenergetycznych na ptaki i nietoperze:

 

Maniakowski M., Gorczewski A., Kaługa I., Kustusch K., Skakuj M., Wronka-Tomulewicz M., Wuczyński A., Zblewska M. 2013. Wpływ napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia, w tym również kolejowych sieci trakcyjnych, na ptaki. GDOŚ, Warszawa.

 

Pakuła M., Knioła T., 2013. Oddzialywanie linii elektroenergetycznych na ornitofaunę i metody jego oceny. Przegląd Przyrodniczy XXIV, 3 (2013): 61-107.

 

Z zakresu oddziaływania ekranów i powierzchni przezroczystych na ptaki i nietoperze:

 

Knioła T., Pakuła M., 2012. Sposoby minimalizacji kolizji ptaków z powierzchniami przezroczystymi - wyniki badań naukowych a polska praktyka. Przegląd Przyrodniczy XXIII, 3 (2012): 121-135.

 

Z zakresu metodyki badania ptaków i nietoperzy przed termomodernizacją:

 

Zyskowski D., Zielińska D., 2015. Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony ptaków i nietoperzy związanych z budynkami. Federacja Gaja, Szczecin, 174.

 

Wylegała P., Dzięciołowski R., Jaros R., Kepel A. 2008. Standardy montowania ukryć dla ptaków i nietoperzy jako element prac dociepleniowych. PTOP "Salamandra", 14.

 

Kepel A., Wylegała P., Jaros R., Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 2007. Docieplanie budynków w zgodzie z zasadami ochrony przyrody. Fundacja EkoFundusz, Warszawa, 28.

 

Z zakresu metodyki badań ptaków i siedlisk dla celów programu rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020:

 

ITP 2015. Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej ornitologicznej dla pakietu 4. „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” w ramach PROW 2014-2020. Falenty, 32.

 

Strona ARiMR z dotycząca PROW 2014-2020

 

Z zakresu oddziaływania dróg na płazy i inne zwierzęta:

 

Maciantowicz M. 2014. Materiały informacyjno-edukacyjne, pomocne w prowadzeniu monitoringu płazów wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Zielona Góra - Suwałki, 41.

 

Kurek R., Rybacki M., Soltysiak M. 2011. Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2011, 166.

 

Sołtysiak M. 2010. Metodyka analizy oddziaływania na batrachofaunę. GDDKiA, Warszawa, 143.

 

Kurek R. 2010. Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra, 253.

Wykonujemy ekspertyzy ornitologiczne i botaniczne dla programów rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020, monitoringi i screeningi ornitologiczne i chiropterologiczne przedrealizacyjne i porealizacyjne dla farm wiatrowych, inwestycji liniowych (drogowych, kolejowych, energetycznych), ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne przed termomodernizacją budynków, opinie ornitologiczne, chiropterologiczne i entomologiczne przed wycinką drzew, inwentaryzacje ornitologiczne i inne specjalistyczne opracowania.

 

Nasz zespół tworzy grupa przyrodników z wieloletnim doświadczeniem o różnych specjalnościach: ornitologia, chiropterologia, teriologia, herpetologia i botanika. W razie zapotrzebowania współpracujemy z osobami będącymi specjalistami m.in. z zakresu fitosocjologii, entomologii, ichtiologii, a także z osobami lub firmami wykonującymi raporty oddziaływania na środowisko, analizy hałasu, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Skontaktuj się z nami

​Dr inż. Tomasz Knioła

Telefon: +48 509 468 846

Email: ekspertyzy.ornitologiczne@gmail.com

© 2006-2017 by Naturexperts. Proudly created with Wix.com