O nas

Nasz zespół tworzy grupa przyrodników z wieloletnim doświadczeniem o różnych specjalnościach: ornitologia, chiropterologia, teriologia, herpetologia i botanika. W razie zapotrzebowania współpracujemy z osobami będącymi specjalistami m.in. z zakresu fitosocjologii, entomologii, ichtiologii, a także z osobami lub firmami wykonującymi raporty oddziaływania na środowisko, analizy hałasu, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Why Ecothunder?

 

I'm a title. Click here to edit me.​

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

Wykonujemy ekspertyzy ornitologiczne i botaniczne dla programów rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020, monitoringi i screeningi ornitologiczne i chiropterologiczne przedrealizacyjne i porealizacyjne dla farm wiatrowych, inwestycji liniowych (drogowych, kolejowych, energetycznych), ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne przed termomodernizacją budynków, opinie ornitologiczne, chiropterologiczne i entomologiczne przed wycinką drzew, inwentaryzacje ornitologiczne i inne specjalistyczne opracowania.

 

Nasz zespół tworzy grupa przyrodników z wieloletnim doświadczeniem o różnych specjalnościach: ornitologia, chiropterologia, teriologia, herpetologia i botanika. W razie zapotrzebowania współpracujemy z osobami będącymi specjalistami m.in. z zakresu fitosocjologii, entomologii, ichtiologii, a także z osobami lub firmami wykonującymi raporty oddziaływania na środowisko, analizy hałasu, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Skontaktuj się z nami

​Dr inż. Tomasz Knioła

Telefon: +48 509 468 846

Email: ekspertyzy.ornitologiczne@gmail.com

© 2006-2017 by Naturexperts. Proudly created with Wix.com