top of page

Nasza oferta

 

Wykonujemy ekspertyzy ornitologiczne i botaniczne dla programów rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020, monitoringi i screeningi ornitologiczne i chiropterologiczne przedrealizacyjne i porealizacyjne dla farm wiatrowych, inwestycji liniowych (drogowych energetycznych), ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne przed termomodernizacją budynków, opinie ornitologiczne, chiropterologiczne i entomologiczne przed wycinką drzew.

Ekspertyzy ornitologiczne i botaniczne dla programów rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020

 

Ekspertyzy ornitologiczne i botaniczne dla programów rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020, a wcześniej także dla PROW 2007-2013. Łącznie wykonaliśmy od 2009 r. kilkadziesiąt ekspertyz na blisko 1000 ha działek rolnych.

Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny dla farm wiatrowych

 

Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny przedinwestycyjny lub porealizacyjny dla farm wiatrowych umożliwia poznanie składu gatunkowego jak i sposobów wykorzystywania siedlisk i przestrzeni powietrznej obszaru inwestycji przez ornitofaunę i chiropterofaunę i jest niezbędną częścią wydawanej decyzji środowiskowej.

Ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne dla przed termomodernizacją budynków

 

Ekspertyzy ornitologiczne i botaniczne dla programów rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020, a wcześniej także dla PROW 2007-2013. Łącznie wykonaliśmy od 2009 r. kilkadziesiąt ekspertyz na blisko 1000 ha działek rolnych.

bottom of page