Wykonujemy ekspertyzy ornitologiczne i botaniczne dla programów rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020, monitoringi i screeningi ornitologiczne i chiropterologiczne przedrealizacyjne i porealizacyjne dla farm wiatrowych, inwestycji liniowych (drogowych, kolejowych, energetycznych), ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne przed termomodernizacją budynków, opinie ornitologiczne, chiropterologiczne i entomologiczne przed wycinką drzew, inwentaryzacje ornitologiczne i inne specjalistyczne opracowania.

 

Nasz zespół tworzy grupa przyrodników z wieloletnim doświadczeniem o różnych specjalnościach: ornitologia, chiropterologia, teriologia, herpetologia i botanika. W razie zapotrzebowania współpracujemy z osobami będącymi specjalistami m.in. z zakresu fitosocjologii, entomologii, ichtiologii, a także z osobami lub firmami wykonującymi raporty oddziaływania na środowisko, analizy hałasu, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Skontaktuj się z nami

​Dr inż. Tomasz Knioła

Telefon: +48 509 468 846

Email: ekspertyzy.ornitologiczne@gmail.com

© 2006-2017 by Naturexperts. Proudly created with Wix.com